Kartlegging Grasrottrenerkompetanse

G2013, J2008, J2011, osv.

Kartlegging av kompetanse på ulike lag i Træff fotball.


Vi ønsker at flest mulig i Træff skal besitte kompetansen som grasrottrener i alle våre lag i Træff slik at vi har kompetanse på hvert lag i Træff. Kompetansehevingen skal styrke oss i arbeidet om å legge tilrette for gode treninger og holdninger. Samtidig danne arenaer for erfaringsutvekslinger.

Levert av IdrettenOnline