Trenerforum


Trenerforum er en viktig møteplass for klubbens trenere og lagledere. Større og mindre treneraktuelle temaer tas opp og diskuteres, og fra tid til annen kan en dra på "bedriftsbesøk" eller andre relevante arrangementer. 


Alle trenere og lagledere i klubben er velkomne til å delta på trenerforum, uansett idrettsgren eller nivå. Innspill og forslag til aktuelle saker kan overbringes til Andreas Beinset abeinset@gmail.com. Trenerforum arrangeres ca 3 ganger i halvåret og annonseres via de ulike styrene og på facebook-gruppen "Træff Trenerforum". Følg med og møt opp; her er det mulig å si sin mening og påvirke!
Levert av IdrettenOnline