Herre

Kontingent

Treningsavgift/spillerlisens

Dugnad

Totalt*

Totalt**

A-lag

200kr

0/1000kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

8200kr

1200kr

Junior

200kr

3900kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

11100kr

4100kr

G16

200kr

3900kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

11100kr

4100kr

G15

200kr

3900kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

11100kr

4100kr

G14

200kr

3900kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

11100kr

4100kr

G13

200kr

3900kr

Toalettpapirdugnad 4 x i året – 1600 x 4 = 6400kr

Rabattkort 2 x i året – 300*2 = 600kr

11100kr

4100kr

**Totalt: Selger man toalettpapir og rabattkort videre, blir totalen redusert.

* Totalt

 Toalettpapir

I løpet av året arrangeres det fire toalettpapir dugnader. Det vil si at vi selger toalettpapir til dere fra kr 1600 (fire sekker) som dere kan velge å selge videre eller lagre hjemme. Utsalgssted og tid vil bli annonsert.

Baneavgift

Antall dugnader man stiller på reduserer summen på baneavgift.

Deltar man ikke på toalettpapir 4* i året ilegges det 2800kr i baneavgift. Baneavgiften blir delt opp og man får tilsendt faktura 2 ganger i året dersom man ikke deltar.

 

Annet 

Delta på dugnad av type vakt på Jazzfestival o.l  (ALLE)

For A/B ‐lag kan det avtales andre dugnader/plikter gjennom spilleravtale (A-lag)

 

Rabatt ordning 50%:

Barn nr. 2 i gruppen får redusert treningsavgift og toalettpapirdugnad.

 

Rabatt ordning 100%:

Trenere/lagledere får fritak for 1 barn på treningsavgift.

 

Familiekontingent: 

Familiekontingent dekker opptil 5 familiemedlemmer til kr 500. Dette får man ved å sende fullt navn på familiemedlemmer på mail til post@traeff.no.


Dele opp betaling

Det gis anledning til å dele opp betalingen. Dvs. Treningsavgift kan betales kvartalsvis eller pr mnd (3900/10= 390kr pr mnd). Dersom det er ønskelig må man betale inn til samme kid-nummer hver gang, eller opprette fast overføring.


Det koster å drive idrettslag:

  • Lagspåmelding/spillerforsikring SFK/NFF
  • Lønn og godtgjørelse trenere, ansatte, trenerutvikler, spillerutvikler og vaktmester.
  • Trenerutvikling/kurs ledere
  • Utstyr til alle lag 
  • Nedbetaling av lån på bygninger, kunstgressbaner og hall
  • Utgifter til drift/vedlikehold/forsikring/utvikling av anlegg
  • Reiseutgifter og dommerutgifter alle lag.
  • Regnskap/revisjon
  • Medisinsk utstyr/fysio/skader

Levert av IdrettenOnline