Velkommen som trener og lagleder i Træff Håndball!

Vi setter stor pris på at du ønsker å følge opp, og legge til rette for håndballglade barn og ungdom i Træff! Her får du litt informasjon om hva det innebærer å være trener og lagleder.

Trener:

 • Gjør deg kjent med Træff sin sportsplan, turneringsbestemmelser og årets seriereglement o.l for NHF Region Nord

 • Politiattest: Alle lagledere og trenere må levere politiattest, denne er gyldig i 3 år.

 • Trening: Planlegg og gjennomfør treninger. Ha dialog med lagleder angående ønsket treningstid og mengde.

 • Kamp: Forbered og led laget i kamp i tråd med gjeldende reglement og retningslinjer.

 • Serie/cup: Planlegg hvilke, og hvor mange cuper man skal dra på sammen med lagleder, spillere og foreldre.

 • Møter: Bidra på foreldremøter. Trener er invitert til å delta Træff trenerforum, og i håndballforbundets sonemøter.
 • Kurs: NHF region annonserer med jevne mellomrom kurs som kan være aktuelle.


Lagleder:  

 • Gjør deg kjent med Træff sin sportsplanturneringsbestemmelser og årets seriereglement o.l for NHF Region Nord

 • Politiattest: Alle lagledere og trenere må levere politiattest, denne er gyldig i 3 år.

 • Lagside: På hjemmesiden til Træff har hvert lag sin side. Sørg for at deres side er oppdatert med bilde, riktig treningstid og kontaktinformasjon til trener og lagleder.

 • Spillertropp: Ha oversikt over ditt lag i "klubbadmin" og påse at alle spillere er registrert som medlemmer i Min idrett. Lagleder og trener skal også være registrert i Min idrett.

 • Treningstider: Avklar når laget skal trene i samråd med trenere og håndballgruppa.  

 • Materiell: Lagleder og trenere får Træff-klær av klubben. Træff har avtale med Nike, og vi spiller med svart shorts og grønn trøye. Spillerne må selv kjøpe drakt på Sport 1 hvor vi har avtale om rabatter. Det arrangeres klubbdager med jevne mellomrom som lagleder informerer sitt lag om.  Fra 10-år og opp må draktnummer fordeles, og registreres i Turneringsadmin av lagleder.

 • Cuper: Planlegg hvilke, og hvor mange cuper man skal dra på sammen med trenere, spillere og foreldre. Ansvar for påmelding/bestilling.

 • Serieturneringer: Følg opp at laget er påmeldt serie (fra 10 år) og miniring. Sammen med trenere og foreldre arrangeres miniring og seriekamper. 

 • Økonomi: ansvar for lagets konto og innbetaling til cup etc. Bilag sendes økonomiansvarlig i Håndball-styret.

 • Møter: Arranger foreldremøte i forbindelse med sesongstart. Lagleder er invitert til å delta i jevnlige møter i Træff trenerforum, og i håndballforbundets sonemøter.

 • Kurs: NHF region annonserer med jevne mellomrom kurs som kan være aktuelle.

Lagledere og trenere betaler ikke treningsavgift for sine barn på laget. 


Lagledere og trenere må gjerne bidra med nyhetssaker til klubbens hjemmeside!

Her finner du nyttig informasjon og tips:

Barnehåndball - siden for deg som trener de yngste

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser

Seriereglement sesongen 2018/2019

NHF - utvikling / håndballtrening

Norges Håndballforbund Region Nord

Norges Idrettsforbund sine e-læringskurs

Norges Håndballforbund - utdanning/kurs
Levert av IdrettenOnline