Mats Karlsen Amundsgård Minnefond

Mats minnefond er opprettet etter en tragisk hendelse der Mats omkom i Moldeelva oktober 2013. Fondet er opprettet etter initiativ fra pårørende. Mats var svært knyttet til Sportsklubben Træff fra han var liten gutt og spilte på A-laget fram til ulykken inntraff.

Fondets formål er å støtte Sportsklubben Træff sitt arbeid med å lede og utbre sin idrettslige aktivitet på en slik måte at alle som ønsker det, kan drive idrett i et godt miljø.Fondet kan bistå økonomisk til prosjekt, lag, enkeltspillere, ledere eller dommere.

Hvis du lurer på noe om Mats Minnefond ta kontakt med Lars Saga på telefon 930 57773 eller epost til hovedstyret@traeff.no.

Hvis du vil donere penger til fondet: Konto 4202.56.00015 i Sparebank 1 SMN.


Levert av IdrettenOnline