Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver (§15 i loven) er bla:

  • Behandle årsberetning
  • Behandle regnskap
  • Behandle forslag og saker fra medlemmene
  • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  • Vedta idrettslagets budsjett
  • Velge styre, kontrollkomite og valgkomitegets interne organisering og aktivitet

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.


Årsmøteprotokoller:

Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll 2016

Årsmøteprotokoll 2015Levert av IdrettenOnline