Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen sine oppgaver er å påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen består av:

Nils Ivar Sylte, tlf 951 16139

Tore Folke Olsen


Levert av IdrettenOnline