VISJON

"Sportsklubben Træff skal lede og utbre sin idrettslige aktivitet på en slik måte at alle som ønsker det, kan drive idrett i et godt miljø. "


OVERORDNEDE MÅL

"Sportsklubben Træff skal:

Ved hjelp av stor aktivitet og godt miljø gjøre klubben attraktiv og kjent på en positiv måte

Gi et differensiert tilbud som omfatter bredde, mosjon og talentutvikling

Utvikle seniorlag på et så høyt nivå at talentene blir i klubben"VERDIGRUNNLAG


Klubben identifiserer seg med idrettens verdigrunnlag, som er GLEDE HELSE ÆRLIGHET FELLESSKAP. I handlingsplanen fokuseres følgende aktivitetsverdier særskilt:

Glede - ved å gi klubbens aktive et tilbud som samsvarer med det enkelte individs nivå

Helse - ved å stimulere til allsidighet i treningsarbeidet for å unngå tidlige og ensidige belastningsskader

Fellesskap - ved å utvikle et klubbfellesskap som involverer aktive, foreldre, tillitsvalgte og øvrige medlemmer - uavhengig av kjønn og alder og uavhengig av særidrett


Levert av IdrettenOnline