Utdanning og kurs

Det finnes en rekke kurs i regi av NHF som kan være aktuelle. Klubben vil tilstrebe å orientere om når det settes opp aktuelle kurs i vår region, men vi vil anbefale at trenere/lagledere følger gruppen "Håndball i Møre og Romsdal" på facebook for oppdateringer. Påmelding gjøres i min idrett.

INNFØRING I BARNEHÅNDBALL

Kurset foregår over én kveld og består av et fire timers kurs hvor én time er teori og resterende er praksis. Anbefales for trenere som har lag i aldersklassen 6 – 9 år å melde seg på. Det kreves ingen forkunnskaper.

TRENER

Håndballmiljøet skal være en arena der barn, unge og voksne kan lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. Gjennom håndballvirksomheten kan det skapes varig interesse for idrettslig aktivitet. Et godt håndballmiljø kan fungere som en positiv sosialiserende samfunnsfaktor.

I arbeidet med å skape slike miljøer har treneren en svært viktig rolle i utviklingen av utøverens idrettslige og personlige potensial, samt spillergruppens evne til samhandling og koordinering av innsats. Trenerutdanningen tar sikte på å utvikle trenerens evner og ferdigheter rettet mot god trener-praksis. Gjennom utdanningen skal treneren tilegne seg økt kunnskap om håndballidretten, om trening og om ledelse.

Mer informasjon om kursene Trener 1, Trener 2, Trener 3 og Trener 4 finner du her


INSTRUKTØR

Instruktørutdanning for trenere og dommere

DOMMER

Mer informasjon om kurs Dommer barnehåndball, Dommer trinn 1, 2 og 3 her

MÅLVAKTSTRENER

Grunnutdanning og topputdanningLevert av IdrettenOnline