Klubbdommere


Tobias Standal Borgen, 01, Tlf. 47352978
Emil F. Vold, 01, Tlf. 95939776
Kristoffer Opstad, 01

Theo Sveinbjørnsen, 01

Ragnar Heggdalsvik, 02 Tlf. 91548585

Halvard Walle, 03 Tlf. 91000239

Solrun Berg-Sæther, 99 Tlf. 98455760
Mathilde Goksør Jensssen,99 Tlf. 41377693

Monika Viken Tornes, 01 Tlf. 41249538
Cathrine Gaasøy Holsbøvåg, 01 Tlf. 45078490
Maren Løvik, 01 Tlf. 95423473
Karina Ervik, 01 Tlf. 40059139
Jenny Flemmen, 01 Tlf. 90102426
Margrethe Lønseth, 01 Tlf. 95237997
Mathea Andersen Mahle, 02 Tlf. 91196525

Marcus Aaram, 924 44 227
Marcus Morewood marcus03@hotmail.com

Oliver Hammerø 95752428
Peder Nicolai Tangen 454532652
Ola Holsæter 95703132
Sebastian Smørdal 95551156
Nikolai V Tornes 90225577
Jonas Petterson 94056001
Henrik Ekli 48470530
Christopher Iversen 90518138


Retningslinjer for bruk av Klubbdommere i Træff.

Dommere listet over kan brukes til dømming av serieturnering, 5er, 7er og treningskamper når Træff er hjemmelag.
Kamper der klubbdommere benyttes skal ha kampvert. Kampvert er ansvarlig for dommeren under kampen.

Klubben betaler utgift til klubbdommer etter følgende satser:

7er seriekamp kr 200
5er seriekamp kr 100
Serieturneringkr 100 for første time, deretter kr 100 pr påbegynt time.

Dommerregning skal fylles ut. Kampvert eller lagleder sender regning på epost til Dommerkoordinator.

klubbdommer2.pdf

Klubben betaler ikke dommerutgifter til andre dommere enn de som er listet her.

Lagleder eller kampvert avtaler direkte med dommeren. Træffs dommerkoordinator skal før kamp informeres på epost om avtalt dømming.

Rekruttdommere.

Rekruttdommere skal kun brukes dersom det ikke er ledige klubbdommere.

Sander Lerøen, 98 Tlf. 90011621
Njål Eidhamar, Tlf. 40761981
Herman Brevik Grudt, Tlf. 47273380
Øyvind Straumsheim Tlf. 93608982
Håvard Straumsheim Tlf. 98472414

Klubben betaler utgift til rekruttdommer etter følgende satser:

11er treningskamper kr 400
9er treningskamperkr 350
7er seriekamp kr 300
5er seriekamp kr 200
Serieturneringkr 200 for første time, deretter kr 100 pr påbegynt time.

Dommerregning1.pdf

Dommerkoordinator.

Roy Kjørsvik
roykjoe@online.no

Powered by: Bloc