Politiattest

Krav om attest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Styret i Norges idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Trenere, instruktører og lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Det skal hentes inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse med en ny rolle i idrettslaget.


Hvordan søke?

Du skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før du kan søke om en politiattest må du få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.

Bekreftelse fra klubben får du ved å sende en epost til hovedstyret@traeff.no.

Søknad om attest gjøres her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


Hvis du lurer på noe om politiattest kontakt Lars Saga på telefon 93057773.

Powered by: Bloc