Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i
samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser
osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for
”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle.

Sport- og UtviklingsPlan 2019 v1.pdf


Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg skal være representert av sportslige gruppelederne for Håndball, Herre, Dame og Bredde. Sportslig leder i klubb (SLK) leder Sportslig Utvalg, er bindeleddet mellom Sportslig utvalg og Hovedstyret.

Sportslig utvalg består av:

Levert av IdrettenOnline